Bạn biết gì về Camera và Face ID của Iphone X

Apple là một thương hiệu luôn biết cách khiến khách…